Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Onderhoud SAN en extensies

De huidige opdracht beoogt het support, onderhoud en technische expertisediensten met betrekking tot de uitrustingen, alsook m.b.t. de capaciteitsuitbreidingen van deze uitrustingen, verkocht en/of verworven via de volgende (raam)overeenkomsten:

1. Smals-BB-001.004/2011;

2. Smals-BB-001.008/2016;

3. van de aan de G-Cloud participerende instellingen, gezien de twee eerstgenoemde overeenkomsten telkens in het kader van het G-Cloud ook andere instellingen aanbelangen.

Referentie 

Smals-BB-001.017/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht: bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)