Onderhoud SAN en extensies

De huidige opdracht beoogt het support, onderhoud en technische expertisediensten met betrekking tot de uitrustingen, alsook m.b.t. de capaciteitsuitbreidingen van deze uitrustingen, verkocht en/of verworven via de volgende (raam)overeenkomsten:

1. Smals-BB-001.004/2011;

2. Smals-BB-001.008/2016;

3. van de aan de G-Cloud participerende instellingen, gezien de twee eerstgenoemde overeenkomsten telkens in het kader van het G-Cloud ook andere instellingen aanbelangen.

Referentie 

Smals-BB-001.017/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht: bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)