Ondersteuning van het Interfederaal Comité voor de missie van testing en tracing

Het Overlegcomité van 25.3.2020 heeft beslist tot de oprichting van een Interfederaal Comité Testing & Tracing (contactopsporing) in het kader van de Covid-19 crisis.

De huidige opdracht beoogt de technische ondersteuning van dit comité op het vlak van IT diensten voor technische expertise.

Referentie 

Smals-BB-001.022/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)