Ontwikkeling, terbeschikkingstelling en onderhoud van een tracingtoepassing

  • Ontwikkeling, terbeschikkingstelling en onderhoud van een tracingtoepassing; Ontwikkeling, onderhoud en operation van de back office van deze toepassing (1)
  • Beveiligde audit van deze toepassing en van zijn back office (2)
  • Usability en experience testing van de toepassing (3)

In de context van de sanitaire Covid-crisis en meer bepaald om een heropflakkering van het virus te vermijden, is de beschikbaarheid van een contactopvolgingstoepassing dringend en werd dit beslist door de Interministeriële conferentie Volksgezondheid van 1 juli 2020. Smals handelt dringend in het kader van een oplossing, ingevoerd door de regering, voor het opvolgen van contacten.

Referentie 

Smals-BB-001.031/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)