Programmering van toepassingssoftware

Gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis

De huidige opdracht beoogt de terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis.

Referentie 

Smals-BB-001.037/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)