Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

9 werven – Kadaster van onderzoeken

Informatie-uitwisseling in verband met de onderzoeken tussen de sociale inspectiediensten

Met het oog op een betere bestrijding van sociale fraude hebben de sociale inspectiediensten verschillende activiteiten ondernomen om de onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking te harmoniseren en te optimaliseren. Het project Kadaster van de onderzoeken biedt de instellingen een continue stroom van gecentraliseerde informatie over onderzoeken die door de andere inspectiediensten werden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van een onderzoek kan de inspecteur een overzicht krijgen van de werkgever, de werknemer of de sociaal verzekerde door het kadaster te raadplegen. Hij beschikt ook over informatie om collega’s te contacteren voor informatie, of om een collectief bezoek op het terrein te organiseren. De inspectiediensten van de FOD WASO, de directie Welzijn op het Werk, de RSZ, de RVA, het RSVZ en het RIZIV werken samen aan dit project, dat kadert in het programma 9 werven.