Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

9 werven – Knowledge Management

Kennisbeheer in de strijd tegen sociale fraude

De strijd tegen sociale fraude, een belangrijke doelstelling voor de sociale inspectiediensten, vereist harmonisatie, samenwerking en een optimale uitwisseling van informatie. Het doel van het ondersteuningsproject Knowledge Management is het centraliseren, beheren en beschikbaar stellen van informatie waaronder terminologie, gemeenschappelijke referentiecodes en formuliertemplates, zoals vastgelegd binnen het programma 9 werven. Aan dit project wordt meegewerkt door de inspectiediensten van de FOD WASO, de directie Welzijn op het Werk, de RSZ, de RVA, het RSVZ, het RIZIV, de SIOD en de directie van de Administratieve Geldboeten.