Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

BelRAI 2.0

Zorgbehoevende burgers sneller geholpen met uniforme vragenlijsten

Zorgverleners van verschillende instellingen hadden in het verleden vaak elk hun eigen vragenlijsten om de gezondheidstoestand van hulpbehoevende personen te screenen. Sinds 2018 kunnen ze het webplatform BelRAI 2.0 gebruiken, het Belgische Resident Assessment Instrument, waardoor het volstaat om slechts één gestandaardiseerd en gestructureerd screeningsformulier in te vullen. De graad van zorgbehoevendheid en de zorgrisico’s worden vlot berekend aan de hand van algoritmes in de uniforme, meertalige vragenlijsten. Dankzij het gebruik van de inschalingsinstrumenten kan de gezondheidsevolutie van kwetsbare burgers beter opgevolgd worden. Nieuwkomers in de zorgverlening kunnen bovendien ervaring opdoen met de BelRAI-screening via een demoversie op Belrai.org. Zorgverleners die bij patiënten op huisbezoek gaan, kunnen sinds 2020 eenvoudig de ‘Mobile Screener’ webapplicatie gebruiken. BelRAI 2.0 is voortaan ook toegankelijk voor vroedvrouwen, orthopedagogen en klinisch psychologen.