Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Dunia

Harmonisering van DIBISS-werkprocessen met informatiestromen RSZ

Met de Déclaration Uniforme – Uniforme Aangifte (DUNIA) zullen de werkgevers uit de provinciale en plaatselijke overheden in 2022 definitief worden ingeschakeld in de systemen en werkprocessen van de RSZ. De voormalige PPO-werkgevers kunnen dan dezelfde ICT-systemen gebruiken als de andere werkgevers. Het startpunt is de identificatie van de provinciale en plaatselijke overheden binnen het RSZ-repertorium. Dit zal worden gevolgd door aanpassingen van de verschillende aangifteprocessen (DmfA, Dimona, ASR), de rekeningen, de begroting, de inspectie... Dankzij deze veranderingen zullen de RSZ-systemen in staat zijn om op hun beurt de gegevens van de nieuwe werkgevers te verwerken. Aan het einde van het project zullen de geharmoniseerde ICT-processen en -toepassingen volledig geïntegreerd zijn, zodat er nog slechts één toepassing per domein actief blijft en de door DIBISS ontwikkelde infrastructuur en toepassingen buiten gebruik gaan.

  • Instelling: RSZ

Follow us