Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Research

De afdeling Onderzoek van Smals

Aandacht voor artificiële intelligentie, bescherming van de privacy, en de strijd tegen het coronavirus

Met een eigen research-team investeert Smals in onderzoek & ontwikkeling rond nieuwe technologische domeinen, in functie van de strategische prioriteiten en de opportuniteiten in e-government, en in samenspraak met de leden. Zij kunnen elk jaar rekenen op infosessies, publicaties, werkende prototypes  en praktijkgericht individueel advies. Momenteel gaat veel aandacht naar de mogelijkheden geboden door artificiële intelligentie en geavanceerde cryptografie. Daarnaast blijven bescherming van de privacy, fraudebestrijding en data quality centrale onderzoeksthema’s.

Technologie evolueert snel, net als de ICT-noden van de Smals-leden. De sectie Onderzoek van Smals investeert daarom fors in het detecteren van nieuwe technologische mogelijkheden, het informeren van ICT-beslissingnemers bij de leden en het uitbouwen en testen van nieuwe concepten die voor de publieke sector een reële meerwaarde bieden. Smals beschikt over een indrukwekkend team van 9 onderzoekers met een sterke academische achtergrond, meestal op doctoraatsniveau, dat ter beschikking staat van individuele klanten.

Studies

Activiteiten zoals ‘Technology Watch’, marktopvolging en vorming zijn nuttig om interessante technologische evoluties zo vroeg mogelijk te detecteren. De afdeling Onderzoek bepaalt jaarlijks haar prioriteiten in samenwerking met de leden van Smals. Deze oefening wordt gedaan via vier “radars”, waar de topics worden geklasseerd in functie van hun belangrijkheid. Ze zijn het uitgangspunt voor het onderzoeksplan dat de specifieke onderzoeksdomeinen vastlegt  die zullen worden uitgewerkt in de vorm van studies, artikels en werkende prototypes.  Indien opportuun wordt er gestreefd om een prototype samen met de operationele diensten om te zetten naar een concrete implementatie.  Interessante producten krijgen aandacht in de vorm van Quick Reviews. Onderzoeksresultaten worden rechtstreeks toegelicht aan de leden via Infosessies, blog-berichten en via sociale media zoals LinkedIn. Zo bouwt Smals mee aan een ‘community’ rond haar onderzoeksactiviteiten.

Een greep uit de belangrijkste studietopics :

 • Privacy Enhancing Technologies
 • (Format Preserving) Pseudonymization
 • Best practices in Cryptography
 • Confidential Computing
 • Synthetic Data
 • Generative Artificial Intelligence
 • Question Answering Systems with LLM
 • Language Model for Social Security
 • AI-Augmented Software Development
 • Causal AI
 • GIS for Analytics
 • Event Driven Architecture
 • Digital Wallet & Verifiable Credentials

Consulting

De onderzoekers van Smals besteden op jaarbasis zo’n 30% van hun activiteiten aan interne en externe concultancyopdrachten. Het gaat dan onder meer om het sturen en begeleiden van data quality projecten, haalbaarheidsstudies, geavanceerde analytics, artificiële intelligentie, opdrachten rond privacy, cryptografie en informatieveiligheid, advies rond het inzetten van nieuwe technologie…

Ontdek meer op de webstek van het onderzoeksteam.

Follow us