Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

GPMI

Wanneer kwetsbare burgers steun toegezegd krijgen van het OCMW, engageren ze zich voor een integratieproject. Ze beloven daarbij om zelf stappen te zetten die hun sociale situatie kunnen verbeteren – bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor een taalcursus, lessen bij te wonen, te gaan solliciteren of een vaardigheid te leren. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI), een soort contract met afspraken, is sinds 2017 vollediger en beter gestandaardiseerd. Tientallen OCMW’s kunnen nu via de webtoepassing PrimaWeb, via een integrale beheersoftware van derden of via een apart GPMI-formulier afspraken noteren, evaluaties bijhouden en een digitale kopie van de overeenkomst opslaan. Sinds 2017 zorgt de uitwisselbaarheid van GPMI-dossiers ervoor dat het sociaal onderzoek een stuk vlotter kan gebeuren, wanneer de betrokken persoon verhuist naar een andere gemeente of stad.