Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

ITEM

Planning, goedkeuring en rapportering voor trainingsactiviteiten van Defensie

Om zijn gekwalificeerde ICT-krachten zo goed mogelijk te benutten voor taken die rechtstreeks bijdragen tot onze veiligheid en landsverdediging, besloot de Belgische Defensie om een aantal toepassingen voor algemeen beheer op termijn naar Smals over te brengen. ITEM, een tool voor de planning van trainingsactiviteiten, is de tweede overgenomen toepassing die nu wordt beheerd door Smals. Het Belgisch leger kan hiermee deelnemers, materiaal, budgetten en ondersteuning toewijzen aan een trainingsactiviteit. De tool beheert de nodige middelen en het bijhorende beslissingsproces. Naast planning is het ook een sterke rapportagetool. Zo’n 4000 activiteiten worden per jaar op deze manier gepland en beheerd bij Defensie.