Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Maatregelen studentenarbeid

Vrijstelling voor studentenarbeid ter ondersteuning van onderwijs, zorgsector en voedingsindustrie

De coronacrisis heeft tijdens de piek van de epidemie, vooral in het vierde kwartaal van 2020, een aantal sectoren zwaar onder druk gezet, met name de overbevraagde gezondheidszorg maar ook de onderwijssector en de voedingsindustrie. Om deze sectoren te helpen om pieken in de werklast op te vangen, konden studenten in deze sectoren werken zonder dat hun uren in mindering werden gebracht van hun jaarlijks contingent van 475 uur aan verlaagde sociale bijdragen. Zo konden ze dus het overbelaste personeel onmiddellijk bijstaan, en zorgen voor versterking, ook al was hun quotum al opgebruikt tot het einde van het jaar. Deze maatregel was ook van toepassing op uitzendbureaus die een student konden plaatsen bij een werkgever in de betrokken sectoren. In dit verband werden de RSZ-toepassingen voor aangifte (Dimona/DmfA) en raadpleging (Student@Work) aangepast om rekening te houden met deze wijziging.

  • Instelling: RSZ