Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

MARIBEL

Beheer van fonds Sociale Maribel binnen RSZ-werkprocessen

In 2020 is de migratie gestart van het beheersysteem van het fonds van de Sociale Maribel naar RSZ-infrastructuur. De Sociale Maribel is een maatregel voor de verlaging van loonkosten, met als doel om de werkgevers in niet-commerciële sectoren financieel te belonen voor het scheppen van extra banen. Het ontwerp van een nieuwe Maribel-toepassing moet het nieuwe koninklijk besluit betreffende de toekenning van de Maribel-steun in de praktijk brengen. Het zal ook het werk van de RSZ-agenten vergemakkelijken en hun efficiëntie verder verhogen. De toepassing voorziet de integratie van de Maribel-processen in de werkomgeving van de RSZ, om een gecentraliseerd overzicht te bieden aan de verschillende betrokken diensten van de RSZ. Zo kan de samenwerking vlotter lopen. De algemene directie Sociale Maribel beheert de toekenning van de subsidies en volgt de terugbetalingen door de werkgevers op als zij de ontvangen steun niet volledig hebben opgebruikt. De directie Identificatie en Controle verifieert enerzijds het bedrag van de subsidies en anderzijds het werkelijke aantal banen bij elke DmfA-aangifte. Tot slot zorgt de directie Financiële diensten voor de uitbetaling van de subsidies en de inning van eventuele regularisaties.

  • Instelling: RSZ