Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

MyHandicap 2.0

Belgische burgers die omwille van een handicap in aanmerking komen voor een uitkering, een parkeerkaart of specifieke begeleiding zoals kinesitherapie, kunnen sinds het voorjaar van 2018 zelf hun aanvraag online indienen. MyHandicap vraagt via enkele duidelijke menu’s om feitelijke informatie. Daarmee kan de burger automatisch een inschatting krijgen van de maatregelen waarvoor hij, zij, zijn of haar kind mogelijk in aanmerking komt. Als de feedback positief is, kan in een tweede stap vervolgens de aanvraag worden ingediend. Dit moet de kwaliteit van de dossiers stap voor stap verbeteren en hun doorlooptijd versnellen. Vanaf midden 2018 kunnen ook onvolledige dossiers worden ingediend, waaraan achteraf nog documenten of bewijsstukken kunnen worden toegevoegd. Met de nieuwe MyHandicaptoepassing kunnen de wachttijden voor de burger, die door omstandigheden fors waren opgelopen, verder worden afgebouwd. Een volgende projectfase pakt de achterliggende informatiestromen grondig aan, om de slagkracht van de directie-generaal Personen met een handicap nog te vergroten.