Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Orgadon brieven +18

Automatische kennisgeving over verzet door ouder of voogd tegen orgaandonatie

Sinds 1987 worden bij de Belgische gemeenten orgaandonatieverklaringen afgelegd. Daartoe behoren ook verklaringen van bezwaar door een ouder of voogd van minderjarigen. Sommige minderjarigen, die intussen meerderjarig zijn geworden, zijn waarschijnlijk nooit op de hoogte gebracht van het bestaan van een dergelijke verklaring. Het koninklijk besluit van 09/02/2020 over de donatie van organen en menselijk lichaamsmateriaal grijpt daarom in, om deze personen per brief in kennis te stellen van de inhoud van hun wilsverklaring. Het KB bepaalt dat deze brieven uiterlijk verzonden worden een maand voor de meerderjarigheid van de persoon op wie de verklaringen van verzet, opgesteld door een mandataris, betrekking heeft. Als de ontvanger geen nieuwe verklaring aflegt, wordt zijn verklaring van bezwaar tegen de donatie van organen en menselijk lichaamsmateriaal geannuleerd. De ontvanger heeft ook nadien de mogelijkheid om een nieuwe verklaring af te leggen via de online toepassing, via zijn huisarts of via zijn gemeente.

Follow us