Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Overseas fase 1

Modernisering van de Overzeese Sociale Zekerheid

Expats die buiten de Europese Economische Ruimte werken, kunnen terecht bij de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) om van sociale bescherming door de Belgische sociale zekerheid te blijven genieten, bijvoorbeeld op het vlak van pensioen, ziekteverzekering en gezondheidszorg. De OSZ werd sinds 2017 opgenomen bij de RSZ en maakt deel uit van een programma om zijn administratieve processen te moderniseren. De eerste fase van dit programma had twee hoofddoelstellingen. Ten eerste werd de gebruikerservaring van de aangeslotenen sinds april 2020 verbeterd dankzij een nieuw informatieportaal. Sinds november 2020 krijgen zij ook de mogelijkheid om bepaalde aanvragen elektronisch in te dienen. Bovendien verbetert de follow-up en de verwerking van de aanvragen door de agenten door ze op te nemen in de centrale werkomgeving van de RSZ. Sinds de eerste ingebruikname zijn al bijna 1000 verzoeken elektronisch ingediend en verwerkt. In de eerste fase van dit meerjarig programma startte ook de analyse en de ontwikkeling van een toekomstige nieuwe administratieve OSZ-toepassing.

  • Instelling: RSZ

Follow us