Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Single Digital Gateway

Europese toegangspoort voor grensoverschrijdende mobiliteit en ondernemen

In 2018 namen het Europees Parlement en de Europese Raad een verordening aan (EU 2018/1724 op 2/10/2018) over het opzetten van één digitale toegangspoort of Single Digital Gateway voor burgers en ondernemingen. Hiermee zullen zij online toegang krijgen tot informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Deze Europese gateway kreeg de naam ‘Your Europe’ en omvat een gemeenschappelijke interface die in alle officiële EU-talen beschikbaar is. De toegangspoort integreert een aantal netwerken en diensten op nationaal en Europees niveau om grensoverschrijdende activiteiten te ondersteunen. De interface biedt een centraal toegangspunt tot informatiebronnen over de uitoefening van het recht op mobiliteit in de Europese Unie. Op niet-discriminerende wijze, garandeert het portaal volledige toegang tot de verschillende online procedures. Een basisprincipe van het portaal is dat elke procedure die ter beschikking staat van de burgers binnen een lidstaat, ook toegankelijk moet zijn voor de burgers van andere lidstaten.

  • Instelling: RSZ