Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Sociale Maribel

Subsidiëring en controle van jobcreatie in de non-profitsector

Het doel van de Sociale Maribel is de bevordering van de werkgelegenheid, voornamelijk in de non-profitsector, door het scheppen van nieuwe banen dankzij het verstrekken van subsidies aan werkgevers. Via de webapplicatie ‘Sociale Maribel’ kunnen provinciale en lokale overheden en andere werkgevers uit de publieke sector genieten van een financiële tegemoetkoming om extra personeel aan te werven in de medische, culturele en sociale sector. Elke sector heeft een specifiek Sociale Maribel Fonds, met zijn eigen werkwijze en informatiebehoeften. Eén van de doelstellingen van de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen is om de werklast te verminderen en om de kwaliteit van de zorg en bijstand, en het comfort van de patiënten of klanten, te verbeteren. De nieuwe jobs worden door het sociaal beheerscomité van de Sociale Maribel aan de RSZ toegewezen via de toepassing "Sociale Maribel". Die maakt het mogelijk om zowel het bedrag van de subsidies, als het werkelijke volume van de bijkomende tewerkstelling voor elke DmfA-kwartaalaangifte op te volgen.

  • Instelling: RSZ