Toekenning compensaties Q3-2020

Consultatie, berekening en communicatie RSZ-compensaties voor tweede Covid-golf

De regering heeft besloten een premie toe te kennen aan werkgevers die getroffen waren door de sluitingen die in oktober 2020 werden aangekondigd om de tweede verspreidingsgolf van het coronavirus tegen te gaan. Vele ondernemingen waren in het begin van het jaar al zwaar getroffen. Ze moesten deze premie zo snel mogelijk kunnen ontvangen, om de aanzienlijke daling van hun inkomsten te boven te komen. De eerste stap was om, net als voor andere Corona-maatregelen, de onderneming snel te laten nakijken, via een online toepassing, of zij inderdaad voor een premie in aanmerking komen. Het bedrag moest vervolgens worden berekend en ten laste gebracht van de RSZ-rekening van de betrokken werkgever. Daardoor werden de normaliter verschuldigde sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2020 aanzienlijk verlaagd. De aan ondernemingen toegekende bedragen moesten ook snel en duidelijk worden meegedeeld aan elke werkgever, namelijk via bestaande elektronische kanalen zoals de eBox Onderneming, waarmee de RSZ rechtstreeks met de betrokken werkgevers communiceert.

Thema: 
Technologie: 
Instelling: