Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Uniformisering van de werkgeversrekeningen

Integratie van bijzondere regelingen in beheer van rekeningen RSZ

De moderne sociale zekerheid is betrekkelijk stabiel gebleven, maar het systeem is voortdurend in ontwikkeling. De zesde staatshervorming in 2012 voorzag in een herziening van de administratieve organisatie, met het oog op een optimale dienstverlening aan werkgevers en werknemers. De fusie begin 2017 van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) met de DIBISS (Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels) heeft geleid tot een rationalisering van hun kerntaken, en bijgevolg tot de integratie van hun bedrijfsprocessen, ondersteund door één IT-systeem. Smals heeft het rekeningbeheer voor DIBISS-werkgevers, zoals provinciale en lokale overheden, geïntegreerd met dat van RSZ-werkgevers, om te komen tot één enkel beheer van alle circuits en toepassingen, zoals het toezicht op de naleving van de aangifte en de betaling van sociale bijdragen.

  • Instelling: RSZ