Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Vaccinatiecampagne Covid-19

Interfederale vaccinatiecampagne tegen Covid-19 met prioriteit om medische redenen

De vaccinatie van de brede Belgische bevolking tegen Covid-19 was één van de belangrijkste uitdagingen van 2021. En één van de belangrijkste successen in de strijd tegen de pandemie: 79% van de totale bevolking werd volledig gevaccineerd. De vaccinatie gebeurde volgens leeftijd en beroepscategorie (met voorrang voor zorgverstrekkers). België kon als één van de enige landen ter wereld ook prioriteit geven aan burgers tussen 18-65 jaar met een kwetsbare gezondheid. De aangepaste wachttijd voor de tweede dosis in functie van het gebruikte vaccin was ook een unicum.
Bij de organisatie, logistiek en coördinatie van vaccinatiecentra waren een groot aantal actoren betrokken: onder meer de regionale agentschappen bevoegd voor gezondheidspreventie, de federale diensten voor volksgezondheid, geneesmiddelenbewaking en epidemiologische monitoring, en de interfederale structuren voor coördinatie en overleg. Dankzij digitale informatiestromen liep alles vlot en werden op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne tot 150.000 dosissen per dag toegediend.
Een Vaccinatiecode-databank bevatte een uitnodigingscode voor iedereen in België die voor vaccinatie in aanmerking kwam, met bovendien een aanduiding of iemand al of niet om medische redenen voorrang moest krijgen. De mutualiteiten (centraal) en huisartsen (decentraal) konden deze aanduiding van medische prioriteit doorgeven, zonder verdere details.
Dankzij een koppeling met software van de private onderneming Doclr konden de vaccinatiecentra zelf de uitnodiging voor vaccinatie automatisch uitsturen, in functie van de aantallen en soorten beschikbare dosissen en de nationaal bepaalde prioriteitsregels. Om verloren dosissen te vermijden kregen zo’n 400.000 burgers een vaccin via de last-minute wachtlijst Qvax.be, een realisatie van de private firma Seaters.
Informatie over de toegediende vaccins werd geregistreerd in Vaccinnet+ en teruggekoppeld naar de databank met vaccinatiecodes. Dit liet toe om dubbele oproepen te vermijden, burgers uit te nodigen voor een booster en gericht een herinnering te sturen aan niet-gevaccineerde burgers. Mogelijke bijwerkingen van het vaccin werden bij het FAGG geregistreerd door burgers, artsen of ziekenhuizen. Sciensano verzamelt gedetailleerde informatie over de vaccinatiecampagne en stelt deze anoniem ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.
Het systeem voor de uitnodigingen werd onder zware tijdsdruk en met hoge zichtbaarheid gerealiseerd en herhaaldelijk aangepast: aan de vereisten van elk vaccin (leeftijdsdrempels), aan regionale verschillen (vrije keuze van datum en vaccinatiecentrum in Brussel en Wallonië)… Het kon nadien ook probleemloos worden aangepast aan de vaccinatie van jongeren onder 18 jaar, en aan kinderen tussen vijf en twaalf.

Karine Moykens, Voorzitter IFC Testing & Tracing:
“De regio’s hebben autonoom de vaccinatie op het terrein georganiseerd, met respect voor de nationaal afgesproken prioriteitsregels. Het is uniek dat we mensen met een kwetsbare gezondheid daarbij ook voorrang konden geven. Dit is een sterk voorbeeld van interfederale samenwerking.”

Follow us