Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Veralgemening Dwangbevel

Wanneer een werkgever in gebreke blijft met het betalen van de verschuldigde sociale bijdragen, moest de RSZ tot voor kort deze achterstallen opeisen via de rechtbank. Sinds begin 2017 kan de RSZ zelf een dwangbevel uitvaardigen via een gemachtigde gerechtsdeurwaarder. De werkgever vermijdt zo de gerechtskosten, terwijl de RSZ de achterstallen sneller ziet binnenkomen en het risico verkleint dat sommen na een lange procedure niet invorderbaar blijken. In totaal werden er in 2017 zo’n 38.000 rechtszaken vermeden, wat een aanzienlijke vermindering van de werklast betekende voor zowel de RSZ, als Justitie. Bovendien kan de inningdienst werkgevers voortaan proactief op de hoogte stellen wanneer een betaling ontbreekt en hen informeren over de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen. Met deze maatregelen kan de RSZ het aantal dwangbevelen verder reduceren.

  • Instelling: RSZ

Follow us