Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Verenigingswerk 2021

Sociale en fiscale bijdragen voor verenigingswerk in sport en cultuur

Verenigingswerk is een essentieel onderdeel van het economisch en sociaal weefsel in België. Het gaat om betaalde diensten die burgers in hun vrije tijd kunnen verrichten bij verenigingen die actief zijn in de sport of de sociaal-culturele sector, volgens welomschreven criteria. In 2021 is dit verenigingswerk slechts onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 10% en een belasting van 10%. De inkomsten uit verenigingswerk zijn echter beperkt tot bepaalde jaarlijkse en maandelijkse maxima, bijvoorbeeld maximaal 6.390 euro per jaar per persoon. Dankzij de onlinetoepassing ‘Verenigingswerk’ kunnen verenigingen hun verenigingswerkers gemakkelijk aangeven bij de RSZ en de FOD Financiën. Werknemers van verenigingen kunnen ook hun uitkeringen raadplegen en nagaan hoeveel zij per jaar en per maand nog kunnen verdienen. Tot slot vergemakkelijkt de toepassing de inning van de door de verenigingen verschuldigde solidariteitsbijdragen door middel van een maandelijkse facturering. In 2021 verleenden 6.729 werknemers diensten aan 1.724 verenigingen, voor een totaal van 796.487 uur.

  • Instelling: RSZ