Racks en bekabeling

Deze opdracht heeft verschillende onderwerpen en beoogt per perceel een raamovereenkomst voor de levering van materiaal voor bekabeling, racks en verwante diensten.

Deze opdracht is opgesplitst in 4 loten:

  • Lot 1 :  Racks + In Row Cooling ( leveringen);
  • Lot 2 : Intelligent &  passive power distribution unit (leveringen);
  • Lot 3 : Static transfer switch system (leveringen);
  • Lot 4 : Bekabeling voor data en electriciteit (werken).

Referentie

Smals-BB-001.014/2011

Procedure

Europese openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Racks en bekabeling loten 1-2-3 BDA.pdf

Racks en bekabeling loten 1-2-3 EU.pdf

Racks en bekabeling lot 4 BDA.pdf

Racks en bekabeling lot 4 EU.pdf

Racks en bekabeling rechtzetting loten 1-2-3 BDA.pdf

Racks en bekabeling rechtzetting loten 1-2-3 EU.pdf

Racks en bekabeling rechtzetting lot 4 BDA.pdf

Racks en bekabeling rechtzetting lot 4 EU.pdf