Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Red Hat Linux

Red Hat subscriptions

De onderhavige opdracht beoogt Red Hat subscriptions. Red Hat wordt op het ogenblik gebruikt voor de Linux servers van Smals. Voor de continuïteit van de werking blijkt het nodig te zijn om over te gaan tot het hernieuwen van de subscriptions.

Referentie

Smals-BB-001.021/2012

Procedure

Belgische openbare aanbesteding

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Red Hat MB.pdf

Follow us