RedHat

De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst
met het oog op:

  •  de vernieuwing van de bestaande Red Hat subscriptions,
  •  de eventuele aankoop van bijkomende Red Hat subscriptions in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,
  •  de aankoop van eventuele Red hat Subscriptions op de basis van een “Unlimited Licence Agreement” (ULA).

Referentie 

Smals-BB-001.003/2021

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 12/03/2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging:09/03/2021) en op 09/03/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging: 09/03/2021).
De volledige dossiers met betrekking tot de kandidaturen dienen aan Smals bezorgd te worden tegen 13/04/2021 om 14 uur.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

RedHat MB.pdf pdflogo.jpg

RedHat EU.pdf pdflogo.jpg