Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Redhat

Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.034/2022. Ditmaal beoogt Smals een raamovereenkomst te sluiten voor vier jaar met een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/service provider om (1) abonnementen van deze opdrachtnemer te kopen en (2) beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de overige dienstverleningsaspecten.

Referentie

Smals-BB-001.003/2024

Procedure

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling

Status

Selectie van de kandidaten aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Redhat_MB.pdf

Redhat_EU.pdf

Follow us