Reservatietool COVID vaccinatie

In het kader van de Covid-19-crisis beoogt de opdracht de terbeschikkingstelling van een reserveringsplatform dat de inwoners van België in staat stelt om met de vaccinatiecode een slot te reserveren in een vaccinatiecentrum.

Referentie 

Smals-BB-001.005/2021

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)