START 2 ICT - Deelname aan open lessen (Open class)

Dit bestek heeft betrekking op ICT-opleidingen in open klassen (opleidingen waarbij deelnemers worden gemengd met cursisten van andere organisaties). De opleidingen worden gegeven bij de opdrachtnemer of op een door hem gekozen locatie of vanop afstand.
Ook coaching- en opleidingsdiensten op maat maken deel uit van de opdracht.
De trajecten zijn gericht op de omscholing van personen met een niet-ICT-achtergrond en beogen het verkrijgen van juniors met een ICT-achtergrond. De opleidingsprogramma's worden uitgewerkt en uitgevoerd voor verschillende functies en deelnemers kunnen tijdens de duur van de cursus worden gecoacht.
De opdracht is in twee percelen opgedeeld:
-    Perceel 1: Opleiding tot functioneel analist,
-    Perceel 2: Opleiding tot Java-ontwikkelaar

Voor elk perceel kan afzonderlijk worden ingeschreven.

Referentie

Smals-BB-001.022/2021

Procedure

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 03/06/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 31/05/2022) en op 31/05/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 31/05/2022).
De offertes worden geopend op 15/09/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

START 2 ICT_MB.pdfpdflogo.jpg

START 2 ICT_EU.pdfpdflogo.jpg