Start to ICT

Deze opdracht betreft de dienstverlening inzake de organisatie van opleidingen op maat voor de omscholing van mensen met een niet-ICT-achtergrond en voor junioren met een ICT-achtergrond.
De opleidingsprogramma’s voor de opleidingen worden uitgewerkt en uitgevoerd voor verschillende functies en de deelnemers worden tijdens de opleidingen gecoacht.

Referentie 

Smals-BB-001.016/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 18/08/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 13/08/2020) en op 13/08/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 13/08/2020).
De offertes worden geopend op 28/09/2020 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.
 

Start to ICT MB.pdf pdflogo.jpg

Start to ICT EU.pdfpdflogo.jpg