Taalopleidingen (FR, NL, EN en DE)

De dienstenovereenkomst beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het volgen van taalopleidingen : Frans, Nederlands, Engels en Duits (individueel of in groep).

Referentie

Smals-BB-001.011/2021

 

Procedure

Openbare procedure met belgische bekendmaking

 

Status

De aankondiging van de opdracht werd  op 14/12/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 14/12/2021).

De offertes worden geopend op 09/02/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.

De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

 

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Taalopleidingen MB.pdf pdflogo.jpg