Taalopleidingen (FR, NL, EN en DE)

De dienstenovereenkomst beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het volgen van taalopleidingen : Frans, Nederlands, Engels en Duits (individueel of in groep).

Referentie

Smals-BB-001.011/2021

Procedure

Openbare procedure met Belgische bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

Documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Taalopleidingen MB.pdf pdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht

e-Notification (BE)