VMware

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor:

  • de vernieuwing van de bestaande onderhoudsdiensten voor de geïnstalleerde basis,
  • de aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar
  • functionaliteiten en van haar diensten,
  • de eventuele aankoop van VMware-subscripties op basis van een “ Enterprise License Agreement” (ELA).
  • de aankoop van onderhoudsdiensten voor de nieuwe aangekochte producten,
  • specifieke VMware training,
  • technische expertisediensten.

Referentie 

Smals-BB-001.002/2021

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.
 

VMware MB.pdf pdflogo.jpg

VMware EU.pdf pdflogo.jpg