Vorming

Vorming talen en informatica


De huidige opdracht betreft een kaderovereenkomst voor de duurtijd van drie jaar voor opleiding diensten.


De opdracht is verdeeld in 2 delen en betreft in totaal 5 percelen :


Deel 1 Taalopleiding :
-    Perceel 1 : groepsopleiding talen frans en nederlands
-    Perceel 2 : individuele opleiding (1 à 2 personen) frans en nederlands


Deel 2 Informatica opleiding :
-    Perceel 3 : Java
-    Perceel 4 : .Net
-    Perceel 5 : DB


Referentie


Smals-BB-001.025/2010


Procédure


Algemene offerteaanvraag op Europees niveau


Status


Opdracht gegund


Documenten in verband met de opdracht


Aankondiging van de opdracht


Aankondiging van opdracht Vorming EU_NL.pdf


Aankondiging van opdracht Vorming MB_NL.pdf