VPN

Onderhouds- en ondersteuningsdiensten, levering van licenties en/of hardware voor de bestaande VPN-oplossing (Pulse Secure) en de andere bijhorende diensten.

Deze opdracht beoogt het aanduiden van een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/ service provider om licenties van deze opdrachtnemer te kopen, de continuïteit van de oplossing te verzekeren en beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de bijhorende diensten zoals technisch expertisediensten en opleidingen.

Referentie 

Smals-BB-001.023/2021

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 29/10/2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging:25/10/2021) en op 25/10/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging: 25/10/2021).
De volledige dossiers met betrekking tot de kandidaturen dienen aan Smals bezorgd te worden tegen 30/11/2021 om 14 uur.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

VPN MB.pdf pdflogo.jpg

VPN EU.pdf pdflogo.jpg