Web-toegankelijkheidsdiensten

Deze raamovereenkomst viseert ondersteunings- en validatiediensten m.b.t. de toegankelijkheid van websites, online diensten en applicaties.

Referentie 

Smals-BB-001.020/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:
- Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)