Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2011

ICT voor Werk, Gezin & Gezondheid

Was 2011 voor de meeste leden van Smals een jaar van lopende zaken? Integendeel. In afwachting van de installatie van een nieuwe regering in volle bevoegdheid kon Smals haar bevoorrechte partnerschap met de instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg verdiepen en versterken.

Concrete projecten hebben het leven van burgers en bedrijven opnieuw een stuk vereenvoudigd. De nieuwe wettelijke regeling op studentenarbeid biedt bijvoorbeeld meer flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid, mede dankzij de portaalsite Student@Work die Smals bouwde in opdracht van de RSZ.

Technologische innovatie stond meer dan ooit vooraan in onze bedrijfsvoering. In 2011 noteerde Smals haar eerste patentaanvraag ooit, over een cryptografisch systeem voor fijnmazige toegang tot vertrouwelijke informatie. Eén jaar later vormt deze technologie de basis voor innovatieve gegevensdeling in de zorgsector. Ondertussen garandeert vernieuwing in ICT-diensten en -architectuur een totale  beschikbaarheid  van 99,9% voor alle basisdiensten van het eHealth-platform.