Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2012

ICT voor sociale zekerheid, werk, gezin en gezondheid

Samen sterk, zo kunnen we de missie van Smals omschrijven. Specifieke expertise in ICT-beheer en procesvernieuwing wordt uitgewisseld tussen publieke instellingen. Standaardisatie werkt kostenbesparend. Best practices werken aanstekelijk tussen de instellingen van de sociale zekerheid en gezondheidszorg. Innovatieve ideeën vinden dankzij de samenwerking sneller hun weg naar realisatie.

In 2012 hebben de Smals-leden opnieuw belangrijke stappen gezet naar een nóg transparantere, performantere, klantgerichte overheid. Het governancemodel waarbij instellingen samen maximaal naar synergieën streven en daardoor – met respect voor de autonomie van elkeen – een geïntegreerde dienstverlening kunnen opzetten ten dienste van de burgers en de ondernemingen heeft ook in 2012 zijn waarde bewezen. Dit blijkt uit het toegenomen vertrouwen van de instellingen in Smals, de hogere productiviteit en de gerealiseerde toegevoegde waarde aan een lagere gemeenschappelijke kost.

Om dit vertrouwen ook in de komende jaren te kunnen blijven waarmaken, heeft Smals in 2012 fors geïnvesteerd in haar toekomst. De inrichting van een nieuw kantoorgebouw en een hoogwaardig datacenter aan de Brusselse Willebroekkaai is een nieuwe stap naar een professionele dienstverlening met alle beschikbaarheidsgaranties die de hedendaagse kennismaatschappij vraagt. Na de geslaagde verhuis zal Smals ook substantieel besparen doordat haar verouderde sites te Elsene en Etterbeek begin 2013 buiten gebruik zijn gesteld.