Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2016

Image

“The best way to predict the future is to invent it”, Alan Kay

Onze overheid is in volle transformatie. Meerdere openbare instellingen van sociale zekerheid zijn in 2016 samengesmolten: de RVP en PDOS werden samen de Federale Pensioendienst, het FAO en FBZ zijn nu samen Fedris, en Dibiss ging op in de RSZ. Zij konden tijdens deze delicate fase in hun evolutie voluit rekenen op de steun van Smals, op het vlak van ICT. Andere leden en aanverwante instellingen kiezen voor samenwerking, in het bijzonder binnen het synergieprogramma G-Cloud.

Smals heeft vanaf het begin loyaal mee haar schouders gezet onder dit ambitieuze en unieke initiatief. Meer dan vijftien verschillende G-Clouddiensten zijn vandaag ‘live’, met enkele tientallen overheidsdiensten als gebruikers én als aanbieders. De ministerraad gaf op 9 december 2016 ook zijn goedkeuring aan een overkoepelende governance-structuur.

De vrijwillige gezamenlijke uitbouw van een gedeelde modulaire infrastructuur, die ons toelaat om te focussen op de strategische en operationele evolutie van de business-toepassingen, levert nu al sterke resultaten op. Dankzij belangrijke schaalvoordelen zijn de kosten van Storage-as-a-Service in 2016 met liefst 40% gedaald. De kost voor servers daalde met 12%. Ook de ICT-sectororganisatie Agoria gaf de eerste G-Clouddiensten de volle erkenning met een eGov Award voor het Beste Project over alle categorieën in de Belgische overheid.

De Belgische burger kan vandaag online alle informatie vinden over de tweede pensioenpijler, dankzij een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, de ex-PDOS, Sigedis en de RSVZ. Smals-medewerkers gaven mee vorm aan dit MyPension-portaal. In de gezondheidszorg is de uitwisseling van medische informatie gemeengoed geworden, met meer dan een miljoen consultaties per maand voor samengevatte klinische dossiers, dankzij de geïnformeerde toestemming van 5,5 miljoen Belgen.

Smals blijft technologisch innoveren en durft daarbij zichzelf in vraag te stellen. De G-Clouddiensten hebben onze manier van werken veranderd. Het is een gelegenheid om maximaal te evolueren naar ‘open source’ platformen, in het bijzonder voor nieuwe toepassingen. Container-technologie zoals Docker zorgt ervoor dat software-ontwikkeling en infrastructuurbeheer dichter bij elkaar komen, en dat toepassingen minder afhankelijk worden van merkspecifieke technologie. Waar mogelijk, bouwen we graag verder op open source software als basis voor een duurzame samenwerking met de private sector.

Dankzij de dagelijkse inzet, de creatieve daadkracht en de competentie van meer dan 1750 Smalsmedewerkers, in uitstekende verstandhouding met de publieke én de private sector, blijven we grenzen verleggen in e-government.

Dank aan allen die dit mogelijk maken.

 

Pierre Vandervorst, Voorzitter

Frank Robben, Gedelegeerd bestuurder

 


File upload
Document
Bijlage Taille
rapport2016_nl_web.pdf 4.77 MB

Follow us