Aankoop van Fortinet en F5 producten

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.

De opdracht is opgedeeld in percelen:

Perceel 1: aankoop van Fortinet producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Perceel 2 : aankoop van F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.

Referentie 

Smals-BB-001.033.2021

Procedure 

Openbare procedure

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 14/10/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 10/10/2022) en op 10/10/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 10/10/2022).
De offertes worden geopend op 05/12/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.
 

F5_fortinet_MB.pdfpdflogo.jpg

F5_fortinet_EU.pdfpdflogo.jpg