Application Delivery Controller

Application Delivery Controller

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een ADC (Application Delivery Controller) oplossing. De oplossing bevat de load balancing, web application firewall en reverse proxy aspecten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de consultancydiensten.

Referentie

Smals-BB-001.013/2015

Procedure

Europese openbare offerteaanvraag

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 17/06/2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 12/06/2015) en op 12/06/2015 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging: 12/06/2015). De offertes worden geopend op 10/08/2015 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek. De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

 

Application Delivery Controller MB.pdf

Application Delivery Controller EU.pdf