Camunda support diensten

De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheeren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.

Referentie

Smals-BB-001.005/2022

Procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 07/06/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 02/06/2022) en op 02/06/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 02/06/2022).
De offertes worden geopend op 31/08/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Camunda support diensten_MB.pdf pdflogo.jpg

Camunda support diensten_EU.pdfpdflogo.jpg