Camunda support diensten

De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.

Referentie

Smals-BB-001.005/2022

Procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status

Opdracht gegund

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Camunda support diensten_MB.pdf pdflogo.jpg

Camunda support diensten_EU.pdfpdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht

Camunda support diensten_MB.pdf pdflogo.jpg

Camunda support diensten_EU.pdf pdflogo.jpg