Case 360

Case360 : aankoop licenties, onderhoud en consultancy-diensten

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering van:

  • Case360 licenties en hun onderhoud,
  • het support en onderhoud van bestaande Case360 licencies,
  • consultancy-diensten voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Case360,
  • vorming diensten,
  • alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.

Aan de keuze van Case360 producten zijn voorwaarden verbonden wat betreft compatibiliteit met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (deling/centralisatie van de tools voor beheer en supervisie), productiviteit, onderhoud en gekwalificeerd technisch personeel.

Referentie

Smals-BB-001.004/2015

Procedure

Europese openbare offerteaanvraag

Status

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Case 360 MB.pdf