Certificaten

Het huidige lastenboek beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten.

Referentie 

Smals-BB-001.033/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 02/10/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 29/09/2020) en op 29/092020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 29/09/2020).
De offertes worden geopend op 05/11/2020 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Certificaten MB.pdf pdflogo.jpg

Certificaten EU.pdfpdflogo.jpg