Bestuursorgaan

Onze leden zijn onze bestuurders

Smals wordt beheerd door het Bestuursorgaan (voordien Raad van Bestuur). Dit handelt collegiaal en neemt beslissingen bij eenvoudige meerderheid.

Het Bestuursorgaan bestaat uit maximaal 25 bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de leden, in overeenstemming met de regels bepaald in de statuten.

 

Onze bestuurders

 • Pierre VANDERVORST – Voorzitter
 • Christine MICLOTTE – Ondervoorzitter

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

 • Frank ROBBEN – Gedelegeerd Bestuurder

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

 • Georges CARLENS – Plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 • Jan BERTELS – Bestuurder

Voorgedragen door de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid

 • Thibaut DUVILLIER – Bestuurder

eHealth-platform

 • Jocelyne JULÉMONT - Bestuurder

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

 • Anne KIRSCH – Bestuurder

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

 • Pascale LAMBIN – Bestuurder

Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)

 • Alexandre LESIW – Bestuurder

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)

 • Jean MOUREAUX – Bestuurder

Sigedis vzw

 • Karine MOYKENS – Bestuurder

Vlaanderen – Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (WVG)

 • Anne OTTEVAERE - Bestuurder

Iriscare

 • Sarah SCAILLET – Bestuurder

Federale Pensioendienst (FPD)

 • Koen SNYDERS – Bestuurder

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)​

 • Annelies STEEMAN – Bestuurder

Voorgedragen door de Minister van Begroting

 • Anne VANDERSTAPPEN - Bestuurder

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

 • Jean-Marc VANDENBERGH - Bestuurder

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

 • Luc WINTMOLDERS – Bestuurder

E-gov vzw