Bestuursorgaan

Onze leden zijn onze bestuurders

Smals wordt beheerd door het Bestuursorgaan (voordien Raad van Bestuur). Dit handelt collegiaal en neemt beslissingen bij eenvoudige meerderheid.

Het Bestuursorgaan bestaat uit maximaal 25 bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de leden, in overeenstemming met de regels bepaald in de statuten.

 

Onze bestuurders

 • P. VANDERVORST – Voorzitter
 • C. MICLOTTE – Ondervoorzitter

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

 • F. ROBBEN – Gedelegeerd Bestuurder

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

 • G. CARLENS – Plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 • J. DE COCK – Bestuurder

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

 • A. DELVOIE – Bestuurder

Voorgedragen door de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid

 • K. DERIDDER – Bestuurder

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

 • T. DUVILLIER – Bestuurder

eHealth-platform

 • A.-S. GILLAIN – Bestuurder

Voorgedragen door de Minister van Begroting

 • J. JULÉMONT - Bestuurder

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

 • P. LAMBIN – Bestuurder

Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)

 • A. LESIW – Bestuurder

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)

 • J. MOUREAUX – Bestuurder

Sigedis vzw

 • K. MOYKENS – Bestuurder

Vlaanderen – Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (WVG)

 • A. OTTEVAERE - Bestuurder

Federaal agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed)

 • S. SCAILLET – Bestuurder

Federale Pensioendienst (FPD)

 • K. SNYDERS – Bestuurder

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)​

 • A. VANDERSTAPPEN - Bestuurder

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

 • J.-M. VANDENBERGH - Bestuurder

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

 • L. WINTMOLDERS – Bestuurder

E-gov vzw