Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Bestuursorgaan

Image

Onze leden zijn onze bestuurders

Smals wordt beheerd door het Bestuursorgaan (voordien Raad van Bestuur). Dit handelt collegiaal en neemt beslissingen bij eenvoudige meerderheid.

Het Bestuursorgaan bestaat uit maximaal 25 bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de leden, in overeenstemming met de regels bepaald in de statuten.

 

Onze bestuurders

 • Sarah SCAILLET – Voorzitster

Federale Pensioendienst (FPD)

 • Koen SNYDERS – Ondervoorzitter

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)​

 • Frank ROBBEN – Gedelegeerd Bestuurder

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

 • Christine MICLOTTE – Plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

 • Jan BERTELS – Bestuurder

Voorgedragen door de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid

 • Karen DE SUTTER – Bestuurder

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

 • Stijn DE WILDE – Bestuurder

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

 • Thibaut DUVILLIER – Bestuurder

eHealth-platform

 • Pedro FACON – Bestuurder

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

 • Anne KIRSCH – Bestuurder

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

 • Pascale LAMBIN – Bestuurder

Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)

 • Alexandre LESIW – Bestuurder

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)

 • Jean MOUREAUX – Bestuurder

Sigedis vzw

 • Karine MOYKENS – Bestuurder

Vlaanderen – Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (WVG)

 • Johan VAN DER BRUGGEN – Bestuurder

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)​

 • Annelies STEEMAN – Bestuurder

Voorgedragen door de Staatssecretaris voor Begroting

 • Anne VANDERSTAPPEN - Bestuurder

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

 • Jean-Marc VANDENBERGH - Bestuurder

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 • Ilse WAUMANS – Bestuurder

E-gov Select vzw