Statuten

De fundamenten van Smals

De statuten van Smals bepalen de basisstructuur en de principes voor het beheer van de vzw.

Zij worden verder verfijnd:

  • op intern vlak, in een huishoudelijk reglement
  • op extern vlak, in samenwerkingsmodaliteiten

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden als de Algemene Vergadering daartoe beslist.

De meest recente versie van de statuten werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 13 juni 2018.