Diensten voor het testen van informaticatoepassingen

Diensten voor het testen van informaticatoepassingen

Deze opdracht beoogt de verlening van diensten voor het testen van informaticatoepassingen.

Referentie 

Smals-BB-001.017/2022

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 28/04/23 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 24/04/2023) en op 24/04/23 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 24/04/23).
De offertes worden geopend op 15/06/23 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht
 

Diensten voor het testen van informaticatoepassingen BDA.pdf pdflogo.jpg

Diensten voor het testen van informaticatoepassingen EU.pdf pdflogo.jpg