IT diensten voor technische expertise

Deze opdracht voor aanneming van diensten beoogt de sluiting van een raamovereenkomst om technische expertisediensten te verkrijgen die voor elk perceel gerealiseerd zullen kunnen worden:

 • door middel van technische expertisediensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de aanbesteder worden uitgevoerd of eventueel;
 • door de realisatie van het volledige traject van een project met een vast budget/vaste prijs. 

De technische expertisediensten worden onderverdeeld in IT-domeinen die elk een Perceel vormen. 

IT-profielen worden voorzien in elk van de Perceelen:

 • Perceel 1: Multidisciplinaire informaticaresources,
 • Perceel 2: Datacenter,
 • Perceel 3: Middleware,
 • Perceel 4: Database / BI,
 • Perceel 5: Testing,
 • Perceel 6: Web/Communicatie,
 • Perceel 7: Document Management System,
 • Perceel 8: Service Center,
 • Perceel 9: Linux - Unix - Open Source,
 • Perceel 10: Microsoft,
 • Perceel 11: Identity Access Management,
 • Perceel 12: Cloud-integratie,
 • Perceel 13: Specifieke technologieën.

Referentie 

Smals-BB-001.010/2019

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)