Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Levering van een call center-oplossing in de cloud

Deze opdracht beoogt de levering van diensten voor een call center-oplossing in de cloud om te voldoen aan de behoeften veroorzaakt door de Covid-19-crisis.

Deze opdracht omvat diensten voor consultancy/installatie, opleiding, support en coaching.

Referentie 

Smals-BB-001.015/2020

Procedure 

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen:

  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden.

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van gegunde opdracht:

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)