Licenties voor CAT-tool, beheermodule en bijbehorende diensten

In overeenstemming met artikel 3 van de statuten van Smals, namelijk het ondersteunen van haar leden op het gebied van informatiebeheer en aanverwante zaken ten behoeve van een geïntegreerde IT-dienstverlening, wordt de onderhavige opdracht gelanceerd op vraag van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Referentie

Smals-BB-001.010/2022

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 11/07/2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 06/07/2023) en op 06/07/2023 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 06/07/2023).
De offertes worden geopend op 09/10/2023 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Babelfed_BDA.pdf pdflogo.jpg

Babelfed_EU.pdf pdflogo.jpg